Сертифікати про акредитацію, ліцензії

 

Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (Ліцензія: АЕ № 527899 дата видачі 09.02.2015)

 


 

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

 

Ліцензія Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ від 12.05.2017

 

Експертний висновок щодо акредитації напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» (081 «Право») освітнього ступеню бакалавр

 

Експертний висновок щодо акредитації освітньо-професійної програми «Право» зі спеціальності 081 «Право» другого (магістерського) рівня

 


Кількість переглядів сторінки: 3 400