Юридична клініка «Істина» Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

З метою надання безоплатної правової допомоги з питань захисту прав і свобод людини на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ у 2001 р. було створено Центр правової допомоги «Істина», реорганізований в юридичну клініку на підставі наказу ректора від 25.03.2013 № 97. Юридична клініка «Істина» є членом Асоціації юридичних клінік України.

Основними завданнями юридичної клініки є: формування у здобувачів вищої освіти навичок практичної діяльності за фахом; створення місць для проходження ними академічної практики та стажування; надання громадянам соціально вразливих верств населення безоплатної первинної правової допомоги; проведення заходів з правової освіти населення; формування правової культури та правосвідомості громадян; забезпечення можливості спілкування здобувачів вищої освіти під час навчального процесу з фахівцями-практиками судових, правоохоронних і правозахисних органів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування з питань їх діяльності; створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, засобами масової інформації та юридичною клінікою, що дозволить оперативно реагувати на практичні потреби громадян.

Під час тренінгу у ІІІ Регіональному центрі  з надання вторинної правової допомоги. 2015 рік
Під час тренінгу у ІІІ Регіональному центрі з надання вторинної правової допомоги.
(2015 рік)

Традиційно на початку навчального року кожного вересня відбувається урочисте відкриття роботи юридичної клініки «Істина» із запрошенням поважних гостей, науково-педагогічних працівників, юристів-практиків і здобувачів вищої освіти.

За період функціонування юридичної клініки відповідно до Плану її роботи та з метою здійснення правопросвітніх заходів відповідальними особами систематично проводились тематичні бесіди за різними темами правового спрямування, тренінги з актуальних правових питань, семінари, науково-практичні конференції, круглі столи, зустрічі з юристами-практиками.

Тематичний тренінг юридичної клініки «Істина». 2013 рік
Тематичний тренінг юридичної клініки «Істина».
(2013 рік)

Більшість звернень громадян по правову допомогу до юридичної клініки «Істина» стосуються сфер цивільного, житлового, фінансового, земельного права та права соціального забезпечення. Особлива активність у зверненнях спостерігається з питань отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Юридична клініка «Істина» активно співпрацює із Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація українських правників» (м. Київ) та її Дніпропетровською обласною організацією, юридичною клінікою Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара та місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Дніпропетровська. Зазначена співпраця здійснюється на безоплатній основі, виходячи із взаємних інтересів, для надання безоплатної правової допомоги та створення належних умов для підготовки юридичних кадрів, які задіяні як студенти-консультанти у роботі юридичної клініки «Істина» Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Юридична клініка «Істина» Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
Студенти-консультанти юридичної клініки «Істина» у Дніпропетровській облраді.
(2014 рік)

У своїй діяльності юридична клініка керується Етичним кодексом юридичної клініки в Україні, прийнятим на З’їзді Асоціації юридичних клінік України 25.08.2005, Стандартами діяльності юридичних клінік України, прийнятими на З’їзді Асоціації юридичних клінік України 19.06.2014, законами України «Про безоплатну правову допомогу» від 02.06.2011 № 3460-VI, «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР, «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-XII, «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 № 5076-VI, Статутом Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Положенням про юридичну клініку «Істина», затвердженим ректором університету, та іншими чинними нормативно-правовими документами.

 

Керівництво юридичною клінікою «Істина» здійснюють:

– директор юридичної клініки «Істина» – Наливайко Лариса Романівна, завідувач кафедри загальноправових дисциплін юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, профессор;

– заступник директора юридичної клініки «Істина» – Грицай Ірина Олегівна, доцент кафедри загальноправових дисциплін юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук.

 

 

Координаторами діяльності юридичної клініки «Істина» є:

Сеньків Оксана Миколаївна – викладач кафедри загальноправових дисциплін юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Тарасенко Юлія Миколаївна – викладач кафедри загальноправових дисциплін юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

У юридичній клініці «Істина» беруть участь, як викладачі-консультанти: Наливайко Л.Р., Грицай І.О., Доненко В.В., Степаненко К.В., Зимовець А.В., Каліущенко І.М., Тищенкова І.О., Обушко В.В., Касяненко Є.В., Лежнєва Т.М., Свистун Л.Я., Нестерцова-Собакарь О.В., Золотухіна Л.О., Щербина Є.М., Аксютіна А.В., Полянська В.І., Фокша Л.В., Круглова О.О., Новосад А.С. та ін.

У юридичній клініці «Істина» беруть участь, як студенти-консультанти: Волошина В.В., Саранча І.Р., Зеленіна О.В., Чайка А.С., Місюра І.О., Гамага Д.О., Гармаш І.В., Майстренко О.Є., Іманова А.Г., Савельєва А.В., Тайг В.В., Пізнюр І.В., Євпак М.О., Лохай С.Й., Семенкова Н.І., Кінаш Я.А., Федосова А.Ю., Демірбекова А.О. та ін.

Правила прийому, умови вступу до університету!

 

Юридична клініка «Істина» активно співпрацює із:

1. Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація українських правників» (м. Київ),Дніпропетровською обласною організацією «Асоціація українських правників».

2. Юридичною клінікою Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

3. Дніпропетровськими місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

 

Зазначена співпраця здійснюється на безоплатній основі, виходячи із взаємних інтересів, для надання безоплатної правової допомоги та створення належних умов для підготовки юридичних кадрів, які задіяні у якості студентів-консультантів у роботі юридичної клініки «Істина» Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

 

Режим роботи юридичної клініки: понеділок, вівторок, четвер (з 14.30 до 17.00).

Адреса юридичної клініки: 49005, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, буд. 26 (1 поверх, 1 «свічка»; вхід з вулиці).

Телефон: (0562)31-72-14, 095455677, 0980266618.

 

 

Інформація про юридичну клініку на базі Криворізького факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ:

Юридична клініка «Соломон»

 


Кількість переглядів сторінки: 6 215