Відділ режимно-секретного та документального забезпечення

Свою історію відділ режимно-секретного та документального забезпечення веде з часу створення навчального закладу – Дніпропетровської спеціальної середньої школи міліції.

Спочатку це була канцелярія, до складу якої входило 5 службовців: начальник канцелярії, завідуючий діловодством та 3 друкарки. У різні часи керівниками підрозділу були З.М. Лобач, Л.М. Багута, З.С. Гостєва, Т.П. Павлова, Л.М. Кузенкова.

У 1999 р. канцелярія була реорганізована в перший відділ, який з 1999 до 2001 рр. очолював випускник навчального закладу 1979 р. Л.І. Заєць У 2001-2002 рр. відділ очолював також випускник навчального закладу 1987 р. М.І. Дмитренко. З 2002 по 2006 р. відділом керував випускник навчального закладу 1993 р. М.І. Атрошенко. Потім цю посаду обіймали певний час С.В. Свириденко, Т.В. Шевченко, В.В. Єфімов, Піщемуха Т.А.

У 2006 р. у зв’язку з реорганізацією навчального закладу перший відділ перейменовано у відділ документального забезпечення та режиму, а з 2012 р. й по теперішній час – відділ режимно-секретного та документального забезпечення. З травня 2017 року по теперішній час відділ очолює випускниця ДДУВС підполковник поліції Кривошей О.А.

Створення, реорганізація чи ліквідація ВРСДЗ в університеті здійснюється за погодженням із ДРСДЗ МВС України та УСБУ в Дніпропетровській області. Відділ підпорядкований безпосередньо ректорові університету.

ВРСДЗ ДДУВС виконує функції головного підрозділу з організаційно-методичних питань забезпечення режиму секретності, координації діяльності інших підрозділів та контролю у забезпеченні збереження державної таємниці.

Основними завданнями відділу є своєчасне розроблення та здійснення спільно з іншими структурними підрозділами університету заходів, спрямованих на забезпечення охорони державної таємниці, контролю за дотриманням структурними підрозділами університету режиму секретності, встановленого порядку ведення діловодства, строками підготовки до вищих органів державної влади і управління інформації документів, узятих на контроль, та іншої інформації, передбаченої нормативно-правовими актами університету.

До функцій відділу належать: реалізація завдань у питаннях дотримання режиму секретності, державної таємниці та контроль за її збереженням в університеті; ведення обліку всіх документів, які надходять до навчального закладу, підготовка резолюцій до них, доповідь керівництву університету та доведення їх до відома виконавців; виконання інших функцій, пов’язаних з реалізацією покладених на ВРСДЗ завдань.

 

Склад відділу режимно-секретного та документального забезпечення

Начальник відділу – Кривошей Оксана Анатоліївна;

Заступник начальника відділу – Ощипок Віктор Вікторович;

Провідний фахівець – вакансія;

Провідний фахівець – Ромащенко Сергій Іванович;

Фахівець – Мікула Світлана Іванівна;

Фахівець – Сидоренко Тетяна Петрівна.

 

Відділення документального забезпечення

Завідувач відділення – вакансія;

Фахівець – Тарянік Ольга Миколаївна;

Фахівець – Гарбарук Наталія Василівна;

Коректор – вакансія;

Оператор з уведення даних в ЕОМ – Приходько Ірина Вікторівна;

Оператор копіювальних та розмножувальних машин – вакансія.

 

Спеціальна бібліотека

Директор бібліотеки – Дмитренко Олена Володимирівна;

Бібліотекар – Дорчинець Валентина Олександрівна;

Бібліотекар – Пономаренко Олександр Олегович;

Бібліотекар – вакансія.

 

Архів

Архіваріус – Пономаренко Олена Олександрівна.

 

Адреса електронної пошти: vrsdz@www.dduvs.in.ua

 

Структура університету

 


Кількість переглядів сторінки: 1 260