Відділення психологічного забезпечення

Відділення психологічного забезпечення відділу кадрового забезпечення Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Вишневський Сергій Вацлавович
Завідувач відділення – Вишневський С.В.

Завідувач відділення психологічного забезпечення Вишневський Сергій Вацлавович

У відділенні психологічного забезпечення працюють: провідний фахівець Зімборовська М.С., психолог Кириліна О.О. та фахівці Фролова І.В. та Гура О.С.

Тренінг «Принципи роботи юриста-консультанта з жінками – жертвами домашнього насильства». 2013 рік
Тренінг «Принципи роботи юриста-консультанта з жінками – жертвами домашнього насильства». (2013 рік)

Основними функціями психолого-педагогічного супроводження є:

– Систематичне здійснення психологічної підготовки курсантів, слухачів як у навчальному процесі (під час вивчення дисциплін спеціалізації, бойової та фізичної підготовки, тренінгових занять, моделювання різних екстремальних ситуацій, з якими може зустрітися майбутній працівник органів внутрішніх справ України у службовій діяльності), так і в період проходження практики та стажування безпосередньо в органах і підрозділах внутрішніх справ.

Основні функції психолого-педагогічного супроводження

– Організація та здійснення психопрофілактичної і реабілітаційної роботи з працівниками навчального закладу МВС України, курсантами та слухачами, які мають ознаки психологічної дезадаптації.

Основні функції психолого-педагогічного супроводження

– Вивчення соціально-психологічного клімату в колективах, виявлення негативних явищ, конфліктних ситуацій та розроблення рекомендацій щодо їх подолання.

Основні функції психолого-педагогічного супроводження

– Упровадження психологічних технологій в управління навчально-виховним процесом.

Основні функції психолого-педагогічного супроводження

– Організація та забезпечення роботи психотренінгових комплексів (кімнат психологічної корекції та регуляції).

Основні функції психолого-педагогічного супроводження

– Визначення рейтингу викладачів через оцінку рівня занять за змістовністю, науковістю, доступністю та іншими критеріями.

– Розвиток професійно важливих психологічних якостей, пізнавальних, креативних та когнітивних функцій особистості.

– Набуття практичних навичок протидії стресам, поліпшення особистої й професійної комунікації, уміння вирішувати проблеми, що виникають у службових колективах, формувати та підтримувати належний соціально-психологічний клімат та інш.

 

Структура університету

 

 


Кількість переглядів сторінки: 640