Навчально-науковий інститут заочного навчання та підвищення кваліфікації

З 2015 року в університеті на підставі відповідних нормативно-правових актів МВС України розпочав свою діяльність новий підрозділ – Навчально-науковий інститут післядипломної освіти та заочного навчання.

У той же час підготовка слухачів за заочною формою навчання з числа практичних працівників міліції розпочалась у 1966 р., з моменту створення Дніпропетровської спеціальної середньої школи міліції. За роки існування навчального закладу в статусі школи міліції до 1992 р. в її стінах отримало першу юридичну освіту майже 7 тисяч практичних працівників міліції.

Враховуючи організаційно-штатні зміни у структурі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ з 2016 року інститут отримав нову назву – Навчально-науковий інститут заочного навчання та підвищення кваліфікації.

З листопада 2016 року керівником інститут є д.ю.н., доц. О.С. Юнін.

 

Юнін Олександр Сергійович – директор навчально-наукового інституту, доктор юридичних наук, доцент, підполковник поліції.

Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 1998 році курсантом Запорізького юридичного інституту МВС України. З 2002 по 2003 рік – слідчий СВ Світловодського МРВ УМВС України в Кіровоградській області. У 2004 році закінчив магістратуру Національного університету внутрішніх справ України. З 2004 по теперішній час займається науково-педагогічною діяльністю. У 2005 році захистив дисертацію й отримав ступінь кандидата юридичних наук. У 2015 році захистив дисертацію й отримав ступінь доктора юридичних наук.

 

Дупленко Сергій Володимирович – заступник директора інституту з заочного навчання працівників поліції, майор поліції.

 

Колінько Цагік Вазгенівна – заступник директора інституту з заочного навчання цивільних осіб.

 

Сьогодні в Навчально-науковому інституті заочного навчання та підвищення кваліфікації працюють: провідні фахівці: Мкртчян К.В., Кушнєров Ю.В., фахівці: Дурманова Н.В., Заплюсвічка Ю.А., Орел І.В., Коломієць В.Ю., інспектори: Зайцева Т.П., Ісаєва С.А., Хечоян Н.Г.

Інститут готує юристів високої кваліфікації для органів внутрішніх справ України за спеціальностями 081 «Право», 6.030401 «Правознавство», 6.030402 «Правоохоронна діяльність» на базі повної загальної середньої освіти та 8.03040201 «Правоохоронна діяльність» на основі вищої освіти без відриву від роботи (проходження служби рядовим та начальницьким складом органів внутрішніх справ України), а також фахівців за кошти фізичних та юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 081 «Право», 6.030401 «Правознавство» та «магістр» за спеціальністю 081 «Право» відповідно до чинного законодавства, державних стандартів освіти на основі поєднання сучасних методів навчально-методичної, наукової та організаційної роботи.

Головним завдання інституту є підготовка фахівців для системи Міністерства внутрішніх справ України, інших міністерств, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ України.

Організація навчання за заочною формою здійснюється відповідно до нормативних актів Міністерства освіти України, Міністерства внутрішніх справ України.

Заочна підготовка фахівців є складовою частиною освіти, яка гарантує одержання знань, необхідних для ефективного виконання службових обов’язків. Перед інститутом стоїть завдання забезпечити одержання слухачами та студентами юридичної освіти на основі глибокого вивчення ними навчальних дисциплін. Знання, що надаються слухачам та студентам спрямовані на удосконалення у них навичок роботи з людьми, творчого розв’язання задач з урахуванням прав і законних інтересів громадян, забезпечення правопорядку, посилення боротьби з правопорушниками, розширення демократій і гласності при суворому дотриманні законності.

Керівництво інституту спільно з кафедрами університету організовує навчальний процес на основі вимог сучасної педагогічної науки, впровадження активних методів навчання, технічних засобів, електронно-обчислювальної техніки.

Проведення занять забезпечується професорсько-викладацьким складом кафедр університету. У навчальному процесі беруть участь досвідченні фахівці ГУНП, інших навчальних закладів і науково-дослідних установ України.

В інституті створено всі належні умови для проведення занять. На сьогоднішній день навчання проходять 675 працівників поліції, 665 здобувачів вищої освіти.

 

 

Територіально Навчально-наукового інституту заочного навчання та підвищення кваліфікації розміщений на території університету за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 26 (корпус 10,11).

Тел. факс (056) 370-28-66.

Телефон: (0562)-31-72-78.

Електрона адреса: fznco@dduvs.in.ua, fznpovs@dduvs.in.ua

 

РОЗКЛАДИ:

Розклади заліково-екзаменаційних сесій

Розклади проведення атестацій

 

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання


Кількість переглядів сторінки: 24 870