Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ розпочала свою діяльність у серпні 2013 року.

Її працівники з перших днів роботи зосередили увагу на вирішенні таких завдань, як надання майбутнім юристам необхідного для сучасного спеціаліста обсягу соціально-гуманітарних знань відповідно до зростаючих запитів і потреб інформаційного суспільства, формування гнучкості й системності мислення та комунікативних навичок студентів при активному засвоєнні національно-культурних традицій, новітніх суспільних процесів і тенденцій світового масштабу.

Модельне судове засідання до теми «Справа про крадіжку» англійською мовою
The courthearing to the topic “Case about stealing” was held in English by the Social and Humanities department of the Dnipropetrovsk state university of internal affairs. – Модельне судове засідання до теми «Справа про крадіжку» англійською мовою.

Головною особливістю кафедри соціально-гуманітарних дисциплін є її багатопрофільність:

− дисципліни, що формують філософсько-наукові основи світогляду юриста (філософія, філософія права, етика та естетика, логіка);

− мовні дисципліни (іноземна мова, професійна іноземна мова, українська мова професійного спрямування, українська мова (за професійним спрямуванням), культура професійного мовлення, риторика);

− дисципліни, що мають на меті психолого-педагогічну підготовку юриста (комунікативна культура юриста, психологія, конфліктологія, юридична психологія, педагогіка та психологія вищої школи);

− дисципліни, спрямовані на вивчення етносуспільних процесів та соціоісторичної динаміки (історія та культура України, соціологія, політологія, психологія народу);

− дисципліни історико-правового напряму (історія держави і права України, історія вчень про державу і право, історія держави і права зарубіжних країн).

 

Основним завданням, яке ставлять перед собою науково-педагогічні працівники кафедри, є надання майбутнім юристам необхідного для сучасного спеціаліста обсягу соціально-гуманітарних знань відповідно до зростаючих запитів і потреб інформаційного суспільства, формування гнучкості й системності мислення та комунікативних навичок студентів при активному освоєнні національно-культурних традицій, новітніх суспільних процесів і тенденцій світового масштабу.

 

Науково-педагогічний склад кафедри соціально-гуманітарних дисциплін:

Грицай Ірина Олегівна – завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.

Марченко Олена Вікторівна – професор кафедри, доктор філософських наук.

Маргулов Артур Худувич – професор кафедри, доктор історичних наук, доцент.

Скиба Елеонора Костянтинівна – професор кафедри, доктор філософських наук, доцент.

Гальцева Тетяна Олексіївна – доцент кафедри, кандидат психологічних наук, доцент.

Маркіна Лідія Леонідівна – доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент.

Наріжний Юрій Олексійович – доцент кафедри, кандидат філософських наук, доцент.

Мороз Валентина Яківна – кандидат філологічних наук, доцент.

Кізіль Марина Анатоліївна – доцент кафедри, кандидат філологічних наук.

Царьова Ірина Валеріївна – доцент кафедри, кандидат філологічних наук.

Ядловська Ольга Степанівна – доцент кафедри, кандидат історичних наук.

Єремєєва Ірина Анатоліївна – доцент кафедри, кандидат історичних наук.

Несправа Микола Вікторович – доцент кафедри, кандидат філософських наук.

Годенко-Наконечна Олена Петрівна – старший викладач кафедри, кандидат мистецтвознавства.

Шумейко Олександр Михайлович – викладач кафедри.

Шубенок Тамара Іванівна – викладач кафедри.

Козаченко Віталій Валерійович – викладач кафедри.

Крюченко Юлія Юріївна – викладач кафедри.

Козубай Інна Віталіївна – викладач кафедри.

Мала Наталія Анатоліївна – викладач кафедри.

Старший лаборант кафедри – Симоненко Тетяна Володимирівна.

 

 

Колектив кафедри створює умови для повноцінної реалізації внутрішнього потенціалу студентів, їх особистісного та професійного становлення. Особлива увага приділяється формуванню у майбутніх юристів національної свідомості, міцної громадянської та активної життєвої позиції, високої правової культури, художньо-естетичного смаку, навичок ефективної взаємодії в професійному та суспільному середовищі. Викладачі кафедри активно працюють над розширенням кругозору студентів, створюють можливості для ознайомлення їх з історією і культурою рідного краю. Велику увагу приділяють підвищенню рівня естетичної культури майбутніх юристів, прищеплюють навички етикету.

Круглий стіл «Українська військова звитяга – фундамент державності»
Круглий стіл «Українська військова звитяга – фундамент державності»

Колектив кафедри активно займається профорієнтаційною роботою. Системно проводяться профорієнтаційні заходи різного рівня та змістового наповнення з учнями та адміністрацією загальноосвітніх навчальних закладів м. Дніпропетровська, м. Дніпродзержинська, м. Новомосковська. На кафедрі започатковані нові форми співпраці із ЗНЗ: проведення спільних заходів освітнього та культуротворчого характеру, виїзні лекторії правової тематики для учнів ЗНЗ, інтерактивні опитування потенційних вступників.

Флешмоб до символу нашої Батьківщини – Тризуба
Флешмоб до символу нашої Батьківщини – Тризуба

Науково-дослідна робота колективу кафедри проводиться за такими напрямами: індивідуальна наукова робота викладачів; студентська науково-дослідна робота (керівництво науковою роботою студентів; проведення наукових та науково-методичних семінарів; участь викладачів у науково-практичних конференціях різних рівнів). Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь у підготовці університетських і міжвузівських наукових конференцій, семінарів, «круглих столів» за проблематикою кафедри, наукових монографій, тематичних збірників наукових праць.

Круглий стіл на тему "Україна на шляху до євроінтеграції: реалії та перспективи".
Круглий стіл на тему “Україна на шляху до євроінтеграції: реалії та перспективи”. Із основною доповіддю виступила Радниця голови комітету ВРУ з Євроінтеграційних питань, одна з найкваліфікованіших спеціалісток в країні, практична фахівчиня – Вірджінія Дронова

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін заявила про себе як про потужний інноваційно спрямований педагогічний колектив. На базі центру інноваційної освіти ДДУВС педагоги кафедри здійснюють просвітницьку роботу з науково-педагогічними працівниками університету щодо впровадження в освітню практику інноваційних методів навчання.

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін сьогодні є сучасною освітньою базою, що відіграє важливу роль в організації гуманітарного простору освіти для студентської молоді та педагогів університету.

На кафедрі відкриті безкоштовні курси з англійської мови "English speaking club". Запрошуємо прийняти участь.
На кафедрі відкриті безкоштовні курси з англійської мови “English speaking club”. Запрошуємо прийняти участь.

 

Адреса електронної пошти: k_sgd@www.dduvs.in.ua

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 


Кількість переглядів сторінки: 6 434