Кафедра кримінального права та кримінології

Кафедра кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ є правонаступником циклу юридичних дисциплін, який бере свій початок зі створення у 1966 р. Дніпропетровської спеціальної середньої школи міліції.

Першим начальником циклу у 1966-76 рр. був І.С. Чубар, 1918 року народження, учасник Великої Вітчизняної війни, партизан, інвалід другої групи. До початку викладацької діяльності працював прокурором Дніпропетровської області. Вмілий і працьовитий організатор, вимогливий до себе і викладачів, він дуже цікаво і змістовно проводив усі види занять з кримінального права. І зараз багато перших випускників з великою вдячністю згадують його. За свою плідну роботу в Дніпропетровській спеціальній середній школі міліції І.С. Чубар був нагороджений Орденом Трудового Червоного Прапора. У 1976 р. він пішов на заслужений відпочинок, але зв’язку з колективом школи міліції не поривав. У 1999 р. пішов із життя.

У 1976 р. начальником циклу став М.О. Куделя, 1935 року народження. Він проводив усі види занять з кримінального процесу впродовж 20-и років, а в окремі роки викладав трудове, державне, земельне, колгоспне і кримінальне право. Перебував у складі окремого батальйону школи міліції, який підтримував громадський порядок під час подій у Нагірному Карабаху та Баку 1987-88 рр., був радником коменданта району м. Баку генерал-лейтенанта О.М. Лебедя. Під керівництвом М.О. Куделі цикл упродовж багатьох років незмінно посідав перше місце.

В середині 1970-х рр. відбулося певне оновлення складу викладачів циклу. З’явилися працівники органів внутрішніх справ з багатим практичним досвідом роботи в міліції, який вони вміло і наполегливо передавали курсантам. Серед них В.З. Писецький, В.К. Купрюшин, В.Р. Шведов, А.В. Грабильніков, А.Г. Іванченко.

На початку 1980-х – у середині 1990-х рр. відбувається подальше оновлення викладацького складу. На цикл кримінального права і загальноправових дисциплін приходять працювати не лише досвідчені працівники міліції й суду, а й молоді фахівці – випускники ДССШМ. Серед них: О.В. Негодченко (у 1991-95 рр. – викладач, старший викладач циклу кримінального права та загальноправових дисциплін Дніпропетровського училища міліції, а з 1998 до 2011 р. – ректор університету, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, генерал-лейтенант міліції у відставці); А.І. Терещенко (нині – заслужений юрист України), В.С. Грекул, Л.І. Камишов, М.М. Мухоїд, С.Л. Недов, П.О. Чумак, Т.О. Ганчук, Л.С. Литюк.

Сучасна історія кафедри бере свій початок з 1998 р. – часу створення Дніпропетровського юридичного інституту МВС України (наказ ректора № 77 від 01.06.1998 «Про організаційно-штатні питання»).

Протягом 1998-2000 рр. кафедру очолював А.І. Терещенко, 2000-2002 рр. – к.ю.н., доц. О.М. Опальченко, 2002-2004 рр. – д.ю.н., проф. В.А. Мисливий, 2004-2008 рр. – к.ю.н., доц. В.В. Лень, 2008-2010 рр. – к.ю.н., доц. С.А. Шалгунова, 2010-2013 рр. – к.ю.н., доц. В.Ф. Примаченко, 2013-2016 рр.– д.ю.н., доц. В.В. Шаблистий. З 2016 р. і дотепер – д.ю.н., доцент І.В.Пиріг.

У різні роки на кафедрі викладали д.ю.н., проф. М.Й. Коржанський, к.ю.н. В.Ф. Мороз, к.ю.н. О.О. Мороз, к.ю.н., доц. О.П. Дячкін, к.ю.н., доц. І.М. Салімонов, к.ю.н., доц. С.М. Школа, к.ю.н., доц. О.О. Титаренко, к.ю.н. І.В. Однолько, к.ю.н., доц. І.А. Водолаз, О.Л. Камишов, В.В. Онищенко.

 

Сьогодні на кафедрі кримінального права та кримінології викладаються такі навчальні дисципліни:

1. «Кримінальне право»;

2. «Актуальні проблеми кримінального права»;

3. «Актуальні проблеми кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права»;

4. «Міжнародне кримінальне право»;

5. «Кримінологія»;

6. «Кримінологія та профілактика злочинів»;

7. «Запобігання злочинам органами внутрішніх справ»;

8. «Кримінально-виконавче право»;

9. «Кваліфікація злочинів, підслідних органам внутрішніх справ»;

10. «Кваліфікація злочинів проти громадського порядку та громадської безпеки»;

11. «Кваліфікація злочинів»;

12. «Правова статистика».

 

Переглянути лекції та навчально-методичні матеріали.

 

Науково-педагогічний склад кафедри кримінального права та кримінології:

Доктор юридичних наук, доцент Пиріг Ігор Володимирович — завідувач кафедри.

Автор (співавтор) більше ста наукових та навчально-методичних праць, серед яких чотири монографії, підручник, три навчально-практичних посібника. Здійснює наукове керівництво трьома здобувачами наукового ступеня кандидата юридичних наук. Викладає такі навчальні дисципліни: «Кримінальне право», «Кримінально-виконавче право».

 

Доктор юридичних наук, доцент Шаблистий Володимир Вікторович – професор кафедри.

Автор (співавтор) більше ста наукових та навчально-методичних праць. Здійснює наукове керівництво трьома здобувачами наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Викладає такі навчальні дисципліни: «Кримінальне право» та «Аналітичне забезпечення професійної діяльності».

 

Кандидат юридичних наук, доцент Шалгунова Світлана Аполлінаріївна – професор кафедри.

Автор (співавтор) більше ста наукових та навчально-методичних праць. Здійснює наукове керівництво двома здобувачами наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Викладає такі навчальні дисципліни: «Кримінальне право», «Кримінологія», «Кримінологія та профілактика злочинів», «Запобігання злочинам органами внутрішніх справ», «Аналіз та прогнозування злочинності».

 

Заслужений юрист України Терещенко Анатолій Іванович – доцент кафедри.

Автор (співавтор) більше сорока наукових та навчально-методичних праць. Викладає такі навчальні дисципліни: «Кримінальне право», «Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства», «Кваліфікація злочинів, підслідних органам внутрішніх справ», «Кваліфікація злочинів проти громадського порядку та громадської безпеки».

 

Кандидат юридичних наук, доцент Примаченко Віталій Федорович – доцент кафедри.

Автор (співавтор) більше п’ятдесяти наукових та навчально-методичних праць. Здійснює наукове керівництво двома здобувачами наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Викладає такі навчальні дисципліни: «Кримінальне право», «Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства», «Кримінально-виконавче право».

 

Кандидат юридичних наук, доцент Хашев Вадим Георгійович – доцент кафедри.

Автор (співавтор) більше п’ятдесяти наукових та навчально-методичних праць. Викладає такі навчальні дисципліни: «Кримінальне право», «Кримінально-виконавче право» та «Правова статистика».

 

Кандидат юридичних наук, доцент Бабанін Сергій Володимирович– доцент кафедри.

Автор (співавтор) більше шістдесяти наукових та навчально-методичних праць. Здійснює наукове керівництво двома здобувачами наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Викладає такі навчальні дисципліни: «Кримінальне право» та «Правова статистика».

 

Кандидат юридичних наук Людвік Валентин Дмитрович – доцент кафедри.

Автор (співавтор) більше тридцяти наукових та навчально-методичних праць. Викладає такі навчальні дисципліни: «Кримінальне право», «Кваліфікація злочинів проти громадського порядку та громадської безпеки» та «Правова статистика».

 

Кандидат юридичних наук Руфанова Вікторія Миколаївна – старший викладач кафедри.

Автор (співавтор) більше сорока наукових та навчально-методичних праць. Викладає такі навчальні дисципліни: «Кримінальне право», «Кримінологія», «Кримінологія та профілактика злочинів» та «Аналіз та прогнозування злочинності».

 

Кандидат юридичних наук Уварова Наталія Володимирівна – старший викладач кафедри.

Автор (співавтор) більше двадцяти наукових та навчально-методичних праць. На даний час перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

 

Кандидат юридичних наук Філіпп Анастасія Володимирівна – старший викладач кафедри.

Автор (співавтор) більше тридцяти наукових та навчально-методичних праць. Викладає такі навчальні дисципліни: «Кримінальне право» та «Кримінологія».

 

Кандидат юридичних наук Кисельов Ілля Олександрович – викладач кафедри.

Автор (співавтор) більше п’ятдесяти наукових та навчально-методичних праць. Викладає такі навчальні дисципліни: «Кримінальне право», «Кримінологія», «Кримінологія та профілактика злочинів» та «Кримінально-виконавче право».

 

Науково-педагогічний склад кафедри веде активну громадську діяльність, зокрема всі викладачі кафедри є членами Дніпропетровського обласного осередку всеукраїнської громадської організації «Асоціація кримінального права». Очолює осередок Примаченко В.Ф., Шаблистий В.В. є секретарем.

 

Викладачі – тел. (0562) 31-72-44

Лаборант – тел. (0562) 31-72-46

Адреса електронної пошти: k_kpk@www.dduvs.in.ua

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання


Кількість переглядів сторінки: 4 593