Кафедра кримінально-правових дисциплін

Кафедру кримінально-правових дисциплін створено у червні 2006 р. згідно з наказом МВС України № 351 від 08.04.2006 «Про затвердження штату Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ» і відповідного наказу ДДУВС № 171 від 31.05.2006.

Кафедра входить до складу юридичного факультету університету та є випусковою кафедрою, яка несе відповідальність за якість підготовки фахівців-правознавців. Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямом «кримінально-правова спеціалізація», за результатами якої студенти отримують освітньо-кваліфікаційні рівні «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр права».

В різні часи кафедрою керували к.ю.н. проф. Є.І. Макаренко (2006-2007), д.ю.н., проф. І.Г. Богатирьов (2007-2009), д.ю.н., проф. В.М. Тертишник (2009-2014), к.ю.н., доц. О.П. Дячкін (2014-2015), Е. В. Рижков (2015-2016).

На кафедрі працювало багато фахівців – вчених та практиків, серед яких к.ю.н., доц. І.А. Водолаз, д.ю.н., проф. Л.М. Лобойко, В.Г. Дяченко, В.І. Сичова, к.м.н., доц. К.М. Пантелєєв, к.ю.н. О.О. Стулов, В.І. Літвінов, к.ю.н. Г.В. Кириченко, Н.В. Михайлова та ін.

Нині колектив кафедри складається з науково-педагогічних працівників, що мають досвід практичної і педагогічної роботи. Практично всі науково-педагогічні працівники кафедри мають наукові ступені і вчені звання.

На сьогодні колектив кафедри кримінально-правових дисциплін представлений такими працівниками: завідувач кафедри к.ю.н., доц. Ю.В. Орел; професор кафедри к.ю.н. доц. О.В. Лускатов; доценти кафедри – к.ю.н., доц. О.П. Дячкін, к.ю.н., доц. О.І. Соболь, к.ю.н., доц. С.А. Риб’янець, к.ю.н., доц. А.П. Черненко, к.ю.н., доц. В.Г. Телійчук, к.ю.н., доц. В.В. Грицаченко, А.Г. Шиян; старший викладач кафедри – В.І. Літвін; викладачі кафедри О.С. Скок, Т.М. Миронова; старший лаборант кафедри Ю.В. Олійник.

 

Завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент Орел Юрій Вікторович.

У 2001 році закінчив Національну юридичну академію України ім. Я. Мудрого. Викладає дисципліни: «Кримінальне право», «Проблемні питання кваліфікації злочинів». Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць. Має 12 років науково-педагогічного стажу.

 

Професор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент Лускатов Олександр Віталійович.

Закінчив Харківський юридичній інститут. Викладає дисципліни: «Криміналістика». Автор понад 55 наукових та навчально-методичних праць. Має 15 років науково-педагогічного стажу.

 

Доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент Дячкін Олександр Петрович.

Закінчив Волгоградську вищу школу МВС СРСР та Українську академію внутрішніх справ (м. Київ). Викладає дисципліни: «Кримінальне право», «Теоретичні основи кваліфікації злочинів», «Проблемні питання кваліфікації злочинів», «Тактичні засади адвокатської діяльності». Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць. Має понад 20 років практичного стажу роботи у підрозділах досудового слідства та на керівних посадах ОВС, а також 14 років науково-педагогічного стажу.

 

Доцент кафедри, кандидат юридичних наук Соболь Оксана Іванівна.

Закінчила Донецький Національний університет. Викладає дисципліни: «Кримінальне право», «Теоретичні основи кримінального права». Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць. Має 9 років науково-педагогічного стажу.

 

Доцент кафедри, кандидат юридичних наук Риб’янець Сергій Анатолійович.

Закінчив Київську вищу школу МВС. Суддя Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці. Викладає дисципліни: «Судові та правоохоронні органи». Автор 5 науково-методичних праць.

 

Доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент Черненко Анатолій Павлович.

Закінчив Харківський юридичній інститут. Викладає дисципліни: «Кримінальний процес» «Процесуальні акти досудового розслідування» та «Вступ до спеціалізації». Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць. Має 22 роки науково-педагогічного стажу.

 

Доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент Телійчук Віталій Григорович.

Закінчив Київський університет імені Тараса Шевченка. Викладає дисципліни: «Правові засади ОРД», «Кримінальний процес» «Криміналістика». Автор понад 73 наукових та навчально-методичних праць. Має 15 років науково-педагогічного стажу. Підполковник міліції у відставці. Ветеран ОВС.

 

Доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент Грицаченко Вадим Вікторович.

Закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. Викладає дисципліни: «Криміналістика», «Судова медицина та психіатрія», «Експертологія». Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць. Має 18 років науково-педагогічного стажу. Полковник міліції у відставці. Ветеран ОВС.

 

Доцент кафедри Шиян Анатолій Григорович.

Закінчив Харківський юридичний інститут. Викладає дисципліни: «Кримінальний процес», «Захист у кримінальному процесі», «Тактичні засади адвокатської діяльності». Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць. Має 28 років науково-педагогічного стажу.

 

Старший викладач кафедри Літвінов Валерій Іванович.

Закінчив Ленінградський державний університет, юридичний факультет. Працював в прокуратурі Дніпропетровській області та в податковій міліції. Викладає дисципліни: «Прокурорський нагляд та судовий контроль в кримінальному судочинстві», «Організація розкриття та розслідування злочинів»,«Правові засади ОРД». Автор 4 наукових та навчально-методичних праць. Має 4 роки науково-педагогічного стажу.

 

Викладач кафедри Скок Олександра Сергіївна.

Закінчила Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, юридичний факультет. Навчається в аспірантурі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, працює над дисертаційним дослідженням за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Викладає дисципліни «Кримінальне право», «Кримінально-виконавче право», «Судові та правоохоронні органи України».

 

Викладач кафедри Миронова Тетяна Миколаївна.

Закінчила Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, « правоохоронна діяльність». Працювала в ОВС України в Дніпропетровській області, керівником слідчого відділу. Викладає дисципліни «Судові та правоохоронні органи України», «Захист у кримінальному процесі», «Кримінальний процес», «Актуальні проблеми кримінального процесу». Підполковник міліції у відставці.

 

Організаційно-методичне забезпечення діяльності кафедри забезпечує старший лаборант кафедри, магістр права Олійник Юлія Володимирівна.

 

На кафедрі здійснюється викладання таких навчальних дисциплін: «Адвокатура України», «Актуальні проблеми кримінального процесу», «Вступ до спеціалізації», «Експертологія», «Захист у кримінальному процесі», «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Криміналістика», «Кримінологія», «Кримінально-виконавче право», «Організація розслідування злочинів», «Правові засади оперативно-розшукової діяльності», «Практикум зі складання кримінальних процесуальних документів», «Процесуальні акти досудового розслідування», «Судова медицина та психіатрія», «Судові та правоохоронні органи України», «Тактичні засади адвокатської діяльності», «Теоретичні основи кваліфікації злочинів», «Теоретико-прикладні проблеми кримінального процесу», «Прокурорський нагляд та судовий контроль у кримінальному судочинстві». Переглянути лекції та навчально-методичні матеріали.

Науково-педагогічні працівники кафедри Літвінов В.І., Миронова Т.М., Черненко А.П., Скок О.С., Лускатов О.В., Телійчук В.Г., Грицаченко В.В., Соболь О.І. є кураторами навчальних груп і здійснюють виховний влив на студентську молодь шляхом проведення різноманітних виховних заходів та залучення їх до самовиховання, сприяють становленню доброзичливих, морально-етичних, гуманістичних стосунків серед студентства, виступають посередником у взаємодії вихованців з професорсько-викладацьким складом, керівництвом.

Протягом 2016 р. працівниками кафедри взято участь у багатьох міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях і семінарах (круглих столах), які відбулися в інших наукових і практичних установах України та зарубіжжя.

На кафедрі здійснюється підготовка здобувачів наукового ступеня кандидата юридичних наук з кримінального права, кримінології, кримінального процесу та криміналістики.

На кафедрі діє науковий гурток «Актуальні питання кримінального права» (керівник – к.ю.н. О.І. Соболь), на засіданнях якого заслуховуються та обговорюються наукові доповіді та повідомлення студентів, що стосуються аналізу актуальних питань кримінально-правової науки та практики застосовування кримінального законодавства.

Кафедра здійснює керівництво навчальною (ознайомчою, переддипломною) практикою, стажуванням.

Для забезпечення навчально-виховного процесу та викладання лекцій з проблемних питань дисциплін кафедри запрошуються провідні вчені України, представники правоохоронних і правозахисних органів.

З метою формування майбутньої юридичної еліти України та підвищення знань і встановлення контактів між студентами різних вищих навчальних закладів кафедрою щорічно проводиться Брейн-ринг з кримінального права, кримінального процесу та криміналістики «Турнір CRIMEзнавців».

У 2016 році за результатами турніру перемогу з отриманням головного призу змагання – кубку переможця «Турнір CRIMEзнавців», впевнено здобула студентська команда юридичного факультету ДДУВС.

 

Адреса електронної пошти: k_kpd@www.dduvs.in.ua

Завідувач кафедри – тел. (056) 31-72-05

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 


Кількість переглядів сторінки: 7 877