Кафедра економічної та інформаційної безпеки

Історично створення кафедри економічної та інформаційної безпеки віднесено до того періоду, коли у Дніпропетровському юридичному інституті МВС, відповідно до наказу МВС України № 626 від 12.08.1999, в результаті реорганізації кафедри оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки було створено кафедру оперативно-розшукової діяльності й кафедру інформатики та спеціальної техніки.

Після реорганізації Юридичної академії МВС України в Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (наказ МВС від 27.09.2005 № 827) кафедри було розділено на кафедру спеціальної техніки та захисту інформації (начальник – д.т.н., проф. В.Б. Вишня) і кафедру інформатики (завідувач – к.фіз.-мат.н., доц. В.І. Коршун). У 2010 р. їх було об’єднано у кафедру спеціальної техніки та інформаційних технологій, яку у 2015 р. перейменовано в кафедру інформатики та інформаційних технологій. 01 листопада 2016 р. наказом ДДУВС від 29.09.2016 № 547 «Про оголошення переліку змін у штатах університету» відповідно до наказу МВС від 14.09.2016 № 936 кафедру було реорганізовано в кафедру економічної та інформаційної безпеки.

У різні роки кафедру очолювали к.т.н., с.н.с. Ю.К. Тараненко (1999), к.фіз.-мат.н., доц. О.О. Шумейко (1999-2001), д.т.н., проф. В.Б. Вишня (2001-2013), к.т.н., доц. В.О. Мирошниченко (2013-2015). З вересня 2016 р. кафедру очолює к.ю.н., доц. Е.В. Рижков.

У становлення й розвиток кафедри вагомий внесок зробили кандидати технічних наук, доценти А.О. Каблуков, В.О. Трусов, М.М. Макарченко, викладачі С.М. Ілюхін, С.В. Плешкун, Є.В. Матвієнко, О.І. Шевченко.

На сьогодні колектив кафедри представлений такими працівниками: завідувач кафедри, к.ю.н., доц. Е.В. Рижков; проф., д.е.н., проф. Ковальчук Т.Т.; доценти кафедри – д.т.н., проф. В.Б. Вишня; к.т.н., доц. О.О. Косиченко, к.т.н., доц. В.О. Мирошниченко, к.е.н., доц. І.В. Кокарєв, к.ю.н. І.В. Краснобрижий; ст. викладачі – С.О. Прокопов, О.В. Махницький; викладачі – О.С. Гавриш, Е.О. Сидорова; ст. лаборант Л.Г. Колпакова.

Завідувач кафедри Рижков Едуард Володимирович. Закінчив Донецький інститут внутрішніх справ МВС України. Викладає дисципліни: «Застосування комп‘ютерних технологій в Національній поліції», «Інформаційне забезпечення Національної поліції», «Інформаційні технології в правозастосовчій діяльності», «Сучасні інформаційні технології». Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі більше 30 публікацій у фахових виданнях, 8 навчальних посібників, монографії, науково-практичного коментаря. Має 20 років науково-педагогічного стажу. З 2001 року по 2014 рік очолював кафедру з підготовки оперативного складу по боротьбі з комп’ютерною злочинністю, у 2015 -2016 році – кафедру кримінально-правових дисциплін. Під його керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій, в тому числі за тематикою: «Використання комп’ютерних засобів для вирішення завдань оперативної розробки», «Розкриття оперативними підрозділами ДСБЕЗ МВС України злочинів у сфері використання комп’ютерної інформації», «Організація і тактика документування підрозділами ДСБЕЗ злочинів в комп’ютерних мережах та мережах електрозв’язку». Ветеран органів внутрішніх справ.

 

Професор кафедри Ковальчук Трохим Тихонович. Закінчив Київський ордена Леніна державний університет імені Т.Г. Шевченка. Отримав спеціальність «Політична економія», кваліфікація економіст, викладач політекономії і суспільствознавства. У 1988 р. захистив науковий ступінь доктора наук за спеціальністю «Економіка та управління національним господарством», доктор економічних наук. У 1990 р. отримав наукове звання професора по кафедрі політичної економії. У 1992 р. отримав почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

 

Професор кафедри Вишня Володимир Борисович.Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут. Викладає дисципліни: «Основи інформаційної безпеки», «Інформаційна безпека», «Інформаційне забезпечення правоохоронної діяльності». Автор 165 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 65 фахових публікацій, 21 навчального посібника, монографії, 21 свідоцтва та патенти України. Має науково-педагогічний стаж 44 роки, зокрема в ДДУВС – 16 років на посадах начальника НМЦ, начальника та професора кафедри.

Приймає активну участь у громадській роботі університету. Він член Вченої ради університету, спеціалізованої вченої ради Д 08.727.02, редколегії наукового збірника «Науковий вісник ДДУВС». У 2016 р. за значні показники у службовій та науково-педагогічній діяльності Наказом МВС України від 01.03.2016 №226 о/с був нагороджений відомчою заохочувальною відзнакою – нагрудним знаком “За безпеку народу” та Подякою міського голови Б.А.Філатова. Полковник міліції у відставці.

 

Доцент кафедри Мирошниченко Володимир Олексійович. Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут. Викладає дисципліни: «Основи інформаційної безпеки», «Інформаційна безпека», «Інформаційне забезпечення правоохоронної діяльності». Автор 50 наукових публікацій, 11 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. Має 32 роки науково-педагогічного стажу. У 2013-2015 р.р. очолював кафедру. Працює на кафедрі з 2002 року. Полковник міліції у відставці.

 

Доцент кафедри Косиченко Олександр Олександрович. Закінчив Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту. Викладає дисципліни: «Інформаційне забезпечення юридичної діяльності», «Сучасні інформаційні технології та їх використання в правозастосовчій діяльності», «Використання інформаційних технологій в науково-педагогічній діяльності». Автор 55 наукових публікацій, 6 навчальних посібників. Має 42 роки науково-педагогічного стажу. Працює на кафедрі з 1999 року на посаді доцента.

 

Доцент кафедри Кокарєв Іван Васильович. Закінчив Ворошиловградський машинобудівний інститут. Викладає дисципліни: «Основи економічної теорії», «Основи економіки та підприємництва». Автор більше 60 наукових публікацій, в тому числі 3 монографій. Має 39 років науково-педагогічного стажу.

 

Доцент кафедри Краснобрижий Ігор Володимирович. Закінчив Дніпропетровський юридичний інститут МВС України. Викладає дисципліни: «Застосування комп‘ютерних технологій в Національній поліції», «Інформаційне забезпечення Національної поліції», «Інформаційні технології в правозастосовчій діяльності», «Сучасні інформаційні технології». Автор 19 наукових публікацій. Має 4 роки науково-педагогічного стажу. Працює на кафедрі з 2002 року.

 

Старший викладач Прокопов Сергій Олександрович. Закінчив Дніпропетровський державний університет. Викладає дисципліни: «Застосування комп‘ютерних технологій в Національній поліції», «Інформаційне забезпечення Національної поліції», «Інформаційні технології в правозастосовчій діяльності», «Сучасні інформаційні технології». Автор 20 наукових публікацій, 3 навчальних посібників. Має 18 років науково-педагогічного стажу. Працює на кафедрі з 1999 року. Підполковник міліції у відставці.

 

Старший викладач Махницький Олександр Васильович. Закінчив Національний гірничий університет. Викладає дисципліни: «Інформаційне забезпечення юридичної діяльності», «Інформаційне забезпечення правоохоронної діяльності», «Сучасні інформаційні технології та їх використання в правозастосовчій діяльності». Автор 7 наукових публікацій та одного патенту. Має 10 років науково-педагогічного стажу.

 

Викладач Гавриш Олег Степанович. Закінчив Технологічний університет Поділля. Викладає дисципліни: «Основи інформаційної безпеки», «Інформаційна безпека», «Інформаційне забезпечення юридичної діяльності». Має більше 10 років практичного стажу використання інформаційних технологій та забезпечення інформаційної безпеки. Автор 5 наукових публікацій.

 

Викладач 0,25 ст. Сидорова Ельвіра Олександрівна. Закінчила Дніпропетровський державний університет ім. О. Гончара та Національний юридичний університет ім. Я. Мудрого. Викладає дисципліни: «Основи економічної теорії», «Основи економіки та підприємництва». Автор 5 наукових публікацій. Навчається заочно в аспірантурі м. Харків.

 

Кафедра здійснює інформаційно-комп’ютерну підготовку та надає знання і навички стосовно змісту і технічного забезпечення захисту інформації та експлуатації комп’ютерних мереж здобувачам вищої освіти, що навчаються за спеціальностями «Правоохоронна діяльність» та «Правознавство».

На кафедрі здійснюється викладання таких навчальних дисциплін: «Застосування комп‘ютерних технологій в Національній поліції», «Інформаційне забезпечення Національної поліції», «Інформаційні технології в правозастосовчій діяльності», «Інформаційне забезпечення правоохоронної діяльності», «Інформаційне забезпечення юридичної діяльності», «Основи інформаційної безпеки», «Інформаційна безпека», «Сучасні інформаційні технології», «Сучасні інформаційні технології та їх використання в правозастосовчій діяльності», «Використання інформаційних технологій в науково-педагогічній діяльності», «Основи економічної теорії», «Основи економіки та підприємництва».

Переглянути лекції та навчально-методичні матеріали.

З метою матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу на кафедрі створено 4 кабінети інформаційних систем Національної поліції та інформаційних технологій. У навчальному процесі задіяно 62 персональних комп’ютери, які об’єднані між собою у локальну мережу кафедри, що має вихід до локальної мережі університету та глобальної мережі Internet. Аудіо-, відеоапаратура, мультимедійні проектори, зразки техніки, планшети у навчальних кабінетах суттєво поширюють можливості викладачів під час проведення навчальних занять та сприяють засвоєнню матеріалу здобувачами вищої освіти.

Головним напрямком наукових досліджень кафедри є інформаційне і технічне забезпечення оперативно-службової діяльності Національної поліції. У рамках нього виконуються науково-дослідні роботи, проводяться науково-практичні заходи, публікуються статті та доповіді, розробляються навчальні посібники та методичні рекомендації.

Кафедра забезпечує функціонування інформаційно-технічної платформи оперативно-тактичних навчань «Лінія – 102» та є базовим підрозділом для їх проведення.

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 


Кількість переглядів сторінки: 2 815