Кафедра адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності

Кафедра адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ була створена відповідно до наказу МВС України від 10. 08. 2011 № 552 «Про організаційно-штатні зміни у ВНЗ МВС України» шляхом з‘єднання кафедр адміністративного права і адміністративного процесу та адміністративної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Кафедра забезпечує проведення навчальної, виховної та наукової діяльності.

Свої історичні витоки кафедра бере з циклу спеціальних дисциплін Дніпропетровської спеціальної середньої школи міліції. Адміністративна діяльність та дисципліни цього напрямку роботи органів внутрішніх справ з дня утворення школи у 1966 році викладалися на циклі спеціальних дисциплін, а з вересня 1979 року – на циклі профілактики та адміністративного права.

Працівники кафедри брали участь у заходах з охорони громадського порядку при ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (1987), під час міжнаціональних конфліктів у Сумгаїті (1988), Ташкенті (1988), Баку (1989), Нагорному Карабасі (1990), міжнародних і всесоюзних форумів у Москві (1980, 1985, 1986, 1989), у районі проведення антитерористичної операції в Луганській області (2014). За участь у цих заходах працівники кафедри були відзначені державними нагородами та відомчими відзнаками за зразкову службу.

Сьогодні кафедра входить до складу факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності.

На кафедрі викладаються такі дисципліни: Адміністративне право і процес, Адміністративна діяльність Національної поліції, Адміністративно-юрисдикційна діяльність Національної поліції, Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції превентивної діяльності, Організація діяльності поліції щодо забезпечення публічної безпеки і порядку, Організація служби дільничних офіцерів поліції, Основи управління в Національній поліції, Управління підрозділами Національної поліції, Управління Національною поліцією, Управління підрозділами поліції превентивної діяльності, Протидія насильству в сім’ї, Публічне адміністрування, Взаємодія підрозділів Національної поліції з громадськістю, Запобігання адміністративним правопорушенням Національною поліцією, Організація охорони публічної безпеки і порядку, Профілактична робота поліції превентивної діяльності, Заходи адміністративного примусу в діяльності Національної поліції, Адміністративне право + М. адміністративна відповідальність, Адміністративний процес, Адміністративне право, Адміністративна відповідальність, Протидія Національної поліції нелегальній міграції, Кваліфікація адміністративних правопорушень, Робота з персоналом в Національній поліції, Адміністративне судочинство, Організаційно-правові засади запобігання та протидії корупції, Актуальні проблеми превентивної та профілактичної діяльності Національної поліції, Профілактика та протидія нелегальній міграції та торгівлі людьми.

– Переглянути лекційні матеріали та навчальні методичні матеріали кафедри.

 

Кафедра забезпечує організацію та складання як державного іспиту з навчальних дисциплін: Адміністративна діяльність Національної поліції, Організація діяльності поліції щодо забезпечення публічної безпеки і порядку, Актуальні проблеми адміністративної діяльності Національної поліції.

Специфіка більшості дисциплін, що викладаються на кафедрі, характеризується практичною спрямованістю. Для посилення зв’язку теоретичної та практичної підготовки до проведення усіх видів навчальних занять залучаються працівники як органів внутрішніх справ, так й інших правоохоронних органів, суду, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Також науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють керівництво навчальною практикою всіх факультетів ДДУВС, стажуванням курсантів факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності.

На кафедрі працюють над дисертаційними дослідженнями ад’юнкти і здобувачі наукового ступеня кандидата юридичних наук та доктора юридичних наук. Діє курсантський науковий гурток «Шериф».

Кафедра підтримує постійні зв’язки з підрозділами превентивної діяльності ГУНП України в Дніпропетровській області. Науково-педагогічний склад кафедри тісно взаємодіє з провідними вченими-адміністративістами Національної академії внутрішніх справ, Харківського національного університету внутрішніх справ, Львівського державного університету внутрішніх справ МВС України та іншими вищими навчальними закладами за профілем кафедри.

 

На даний час на кафедрі працюють 3 доктори юридичних наук та 6 кандидатів юридичних наук, а саме:

Мінка Тетяна Павлівна – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, доцент, лауреат премії Фонду юридичної науки академіка права В.В. Сташиса, полковник поліції. Закінчила Національну академію внутрішніх справ України. Кандидат юридичних наук з 2003 року. У квітні 2011 року успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою «Адміністративно-правові режими та їх забезпечення органами внутрішніх справ». У січні 2011 року отримала наукове звання доцента по кафедрі адміністративної діяльності ОВС.

 

Миронюк Роман Вікторович – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор, полковник поліції. Закінчив Запорізький юридичний інститут МВС України. Кандидат юридичних наук з 2003 року. У 2014 році успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою «Суб’єкти адміністративно-деліктного процесу».

Манжула Андрій Анатолійович – професор кафедри, доктор юридичних наук, доцент. Закінчив Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди МОН України. Доктор юридичних наук з 2016 року.

Гаркуша В’ячеслав Вікторович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, капітан поліції. У 2009 році закінчив Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. У 2012 році успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Контрольна діяльність Державної автомобільної інспекції за правомірністю експлуатації транспортних засобів».

Логвиненко Борис Олексійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент, майор поліції. Закінчив Юридичну академію МВС України. У 2009 році успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Адміністративно-правові засади медичного забезпечення ОВС України». У 2013 році отримав наукове звання доцента по кафедрі адміністративного права та адміністративної діяльності ОВС.

Голобородько Денис Віталійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, майор поліції. Закінчив Одеську національну юридичну академію. У 2010 році успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Адміністративна діяльність ОВС щодо протидії нелегальній міграції».

Кравченко Ірина Сергіївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, майор поліції. Закінчила Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. У 2010 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів внутрішніх справ у сфері захисту права інтелектуальної власності».

Кононець Віта Петрівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, майор поліції. Закінчила Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. У 2012 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Адміністративно-правова діяльність міліції щодо охорони громадського порядку і безпеки в аеропортах».

Легеза Євген Олександрович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, капітан поліції. Закінчив Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. У 2011 році успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Адміністративні послуги, що надаються міліцією громадської безпеки».

Репан Микола Іванович – старший викладач кафедри, магістр права. Закінчив Харківський юридичний інститут та Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ.

Конова Альона Олександрівна – старший лаборант кафедри.

 

Контактні дані кафедри:

Кафедра знаходиться на 4-ому поверсі університету, каб. № 401, № 402, № 403, № 404, № 405, № 407.

 

Телефони:

Начальник кафедри – тел. (0562) 31-72-39

Науково-педагогічний склад кафедри – тел. (0562) 31-72-40, 31-72-41

 

Адреса електронної пошти: k_app@www.dduvs.in.ua

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання


Кількість переглядів сторінки: 4 877