Юридичний факультет

Список навчальних груп

ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ

Юридичний факультет має давню та славну історію. Відлік своєї історії юридичний факультет веде відтоді, коли у 1998 р. розпочалися заняття на факультеті правознавства юридичного інституту. Навчання проводилося за денною та заочною формами. Терміни навчання (від 2 до 6 років) залежали від форм навчання та освітньо-кваліфікаційних рівнів.

За кілька років у складі факультету було створено три кафедри – державно-правових, кримінально-правових та цивільно-правових дисциплін. Згодом центр правової допомоги «Істина», навчально-методичні кабінети кафедр, відділення довузівської підготовки, науково-дослідна лабораторія соціологічного моніторингу. Спочатку юридичний факультет був самостійним структурним підрозділом, потім входив до складу навчально-наукового інституту, який змінював свої найменування – ННІ «Правознавство» (2003–2006), ННІ права і менеджменту (2006–2007), ННІ права та безпеки (2007–2013), ННІ права (2013–2014 рр.), факультет № 4 (2015), юридичний факультет ( з 2016).

Першим деканом юридичного факультету був д.філос.н., проф. В. П. Єременко (1998–2000). У різні роки факультет очолювали к.ю.н., доц. П. Я. Мінка (2000–2004), к.ю.н., доц. С. П. Мороз (2004–2006), к.ю.н, проф. П. В. Макушев (2007–2011), к.пед.н., доц. В. М. Савіщенко (2011–2015), д.ю.н., с.н.с В.В. Ковальська (2015). Заступниками деканів у різні роки були Л. О. Мислива, Д. Г. Каюк, А. В. Папірна, Н. Б. Шершень.

Савіщенко Вікторія Миколаївна – декан юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат педагогічних наук, доцент. Закінчила Запорізький державний університет (1997), Запорізький державний інститут ДДУВС (2006), Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління» (2007), аспірантура заочна форма підготовки (2006-2008). У вересні 2016 року захистила дисертацію за темою «Адміністративно-правове забезпечення освіти та науки в Україні» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право.

Автор монографії «Адміністративно-правове забезпечення освіти та науки в Україні» (2015). Має понад 40 фахових статтей, 6 з них вийшли в міжнародних виданнях. Співавтор навчальних посібників: «Історія Західної філософії в контексті вчень про етику обов’язку, державу і право (Античність – друга половина XIX століття)»; «Історія східнослов’янської філософії: державно-правовий контекст (XVIII-XX століття)»; «Онтологія, аксіологія, антропологія, гносеологія філософсько-правових вчень», «Елементи класичної логіки».

За період науково-педагогічної роботи викладала навчальні дисципліни: «Юридична деонтологія», «Педагогіка та психологія вищої школи», «Вища освіта в Україні та Болонський процес», «Основи педагогічної майстерності», «Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні», «Юридична психологія».

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах становить понад 11 років.

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Сьогодні юридичний факультет є самостійним структурним підрозділом Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, що забезпечує освітню, наукову, науково-методичну діяльність, пов’язану зі здобуттям вищої юридичної освіти. Тут навчаються сотні майбутніх юристів, захисників правопорядку, юрисконсультів, нотаріусів, суддів та інших представників юридичних професій.

Юридичний факультет забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти денної форми навчання за спеціальностями «Право», «Правоохоронна діяльність», «Менеджмент». Підготовка фахівців з вищою освітою на факультеті здійснюється за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти. Така організація навчання дозволяє студенту переходити з одного освітнього рівня на наступний – від принципу «освіта на все життя» до принципу «освіта через усе життя». Тут створено всі умови для інтелектуального та духовного розвитку студентів.

Для якісної підготовки майбутніх фахівців-юристів передбачено можливість вибору студентами спеціалізації: державно-правової, кримінально-правової, цивільно-правової. Навчання здійснюється за кошти фізичних або юридичних осіб. З 2016 р. розпочинається підготовка за новими спеціалізаціями: «Приватна детективна діяльність», «Безпека підприємництва», «Фінансово-економічна безпека». Міжнародні магістерські програми: магістри першого року навчання юридичного факультету (за кошти фізичних, юридичних осіб) можуть навчатися і за міжнародною програмою подвійного дипломування, яка успішно працює на факультеті з 2016 року.

Ключовою постаттю кожного навчального закладу, у тому числі й на юридичному факультеті, є викладач. Нині на факультеті працює високопрофесійний склад науково-педагогічних працівників, серед яких 6 докторів та 33 кандидати наук.

 

СПІВРОБІТНИКИ ФАКУЛЬТЕТУ

Дзюба Ірина Вікторівна – заступник декана юридичного факультету

Межевська Лілія Володимирівна – заступник декана юридичного факультету з навчально-методичної роботи

 

НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Чернишова Людмила Михайлівна – завідувач навчально-методичного відділення

Ромащенко Марина Олександрівна – методист першого курсу груп за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність», першого курсу магістрів

Ребриста Альона Анатоліївна – методист першого курсу груп за спеціальністю 081 «Право»

Волошина Юлія В’ячеславівна – методист другого курсу

Кошкарьова Яніна Анатоліївна – методист третього курсу

Атрошенко Наталія Славівна – методист першого курсу за спеціальністю 073 «Менеджмент», четвертого курсу

Орєшкова Аліна Федорівна – методист магістрів шостого курсу

Ханіна Євгенія Олександрівна – старший інспектор юридичного факультету

 

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Юридичний факультет завжди розвиває у студентів не лише академічні, але й творчі здібності, розкриває їх таланти, розширює кругозір, пропонуючи для цього численні можливості для самореалізації та активного і насиченого життя.

На факультеті налагоджена система студентського самоврядування. Розроблена Конституція студентського самоврядування юридичного факультету. Активісти органів студентського самоврядування факультету – постійні учасники молодіжних громадських, соціальних та культурних заходів.

Студенти факультету беруть участь у різноманітних творчих заходах університету (День знань, День юриста, День студента, Новий рік, Восьме Березня, Студентська весна) та є організаторами святкувань і урочистостей на рівні факультету (День першокурсника, Дві зірки, Масляна, Міс юридичного факультету, Екотолока).

На юридичному факультеті діють творчі театральні студії та клуби (театральна студія «Факультет-стар», команда КВК «Логіки не існує», клуб «English speaking club», дискусійний клуб, юридична клініка «Істина»). Вони представляють факультет на численних студентських конференціях, олімпіадах, конкурсах.

Щорічно юридичний факультет організовує для студентів екскурсію до мальовничого острова Хортиця.

 

Контактна інформація

Адреса факультету: проспект Гагаріна, 26, місто Дніпро, 49000, навчальний корпус, 2 та 6 поверхи.

Тел.(056) 370–28–65, (056) 377–34–64, (056) 377–34–84

E-mail: jurf@www.dduvs.in.ua

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 


Кількість переглядів сторінки: 67 316