Редакційно-видавнича діяльність (Науковий вісник, Придніпровський правничий часопис, Матеріали конференцій)

 

Науковий вісник ДДУВС

Науковий вісник ДДУВС

Збірники наукових праць 2009 № 4;
 
Збірники наукових праць 2010 рік (№ 1, № 2№ 3, № 4);
 
Збірники наукових праць 2011 рік (№ 1, № 2№ 3, № 4);
 
Збірники наукових праць 2012 рік (№ 1, № 2, № 3, № 4
№ 1 (спеціальний випуск), № 2 (спеціальний випуск));

Збірники наукових праць 2013 рік (№ 1№ 2№ 3№ 4); 

Збірники наукових праць 2014 рік (№ 1№ 2№ 3№ 4);

Збірники наукових праць 2015 рік (№ 1№ 2№ 3№ 4).

Збірники наукових праць 2016 рік (№ 1, № 2, № 3, № 4).

Збірники наукових праць 2017 рік (№ 1, № 2).


➤ Вимоги до публікацій у Науковому віснику Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

➤ Рукописи наукових статей.

 

Статті англійською мовою:

➤ Самотуга А. В. Проблеми розуміння змісту колективних прав.

➤ Чаплинська Ю.А. Організаційно-тактичне забезпечення слідчого експерименту.

➤ Чаплинська Ю. А. Одночасний допит двох раніше допитаних осіб: організаційний аспект.

➤ Чаплинський К.О. Актуальні проблеми проведення освідування.

➤ Чаплинський К. О. Освідування як предмет криміналістичного дослідження.

➤  Лускатова Т.О., Лускатов О.В. Тактичні завдання слідчого експерименту при розслідуванні умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого.

 

Науковий журнал «Придніпровський правничий часопис»

Придніпровський правничий часопис
 

➤ Науковий журнал – 2016 рік (№ 1, № 2, № 3, № 4).

➤ Вимоги до публікацій у Придніпровському правничому часописі.

➤ Рукописи наукових статей.


 

Правознавець Придніпров’я

№9(26)/ листопад 2009 №8(25)/ жовтень 2009 №7(24)/ вересень 2009
№6(23/ червень 2009 №5(22)/ травень 2009 №4(21)/ квітень 2009
№3(20/ березень 2009 №2(19)/ лютий 2009 №1(18)/ січень 2009

 

Матеріали конференцій

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів, слухачів, ад’юнктів  (аспірантів) та докторантів

Актуальні проблеми вітчизняного права в дослідженнях молодих вчених: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів, слухачів, ад’юнктів (аспірантів) та докторантів (Дніпропетровськ, 19 травня 2016 року). – Дніпро :  Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. – 316 с.

 

Збірник містить матеріали Всеукраїнської курсантсько-студентської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми вітчизняного права в дослідженнях молодих вчених», в якій взяли участь ад’юнкти (аспіранти, здобувачі), слухачі магістратури, курсанти та студенти вищих навчальних закладів України. Тематика публікацій охоплює найбільш актуальні проблеми юридичної науки.

 

Матеріали конференції можуть бути використані в науково-дослідній роботі та навальному процесі спеціалізованих ВНЗ, зокрема слугувати підґрунтям для подальших наукових розвідок у сфері юридичної науки. 

Правові та організаційні засади забезпечення державою правоохоронної функції

Правові та організаційні засади забезпечення державою правоохоронної функції: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 травня 2016 року, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ).

 

Збірник містить матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, у якій взяли участь науковці, викладачі та здобувачі вищих навчальних закладів та наукових установ України і зарубіжжя.

 

Матеріали конференції можуть бути використані в науково-дослідній роботі та навчальному процесі спеціалізованих ВНЗ, а також у законотворчості та правоохоронній діяльності. 

Актуальні питання профілактики корупційних проявів у державному секторі безпеки України в сучасних умовах

Актуальні питання профілактики корупційних проявів у державному секторі безпеки України в сучасних умовах: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (ДДУВС, 17 червня 2016 р.).

 

Збірник містить матеріали однойменної всеукраїнської науково-практичної конференції, у якій взяли участь науковці, працівники правоохоронних органів України та зарубіжних держав.

 

У тезах доповідей її учасників розглянуто питання сучасного стану запобігання корупції в Україні взагалі та в секторі її безпеки, зокрема, ролі громадських організацій у профілактиці корупційних правопорушень.

 

Для науковців, законотворців, здобувачів, юристів-практиків, представників органів публічної влади, усіх, хто цікавиться проблемами антикорупційної політики. 

Протидія проявам тероризму, сепаратизму, екстремізму та нелегальній міграції в сучасних умовах

Протидія проявам тероризму, сепаратизму, екстремізму та нелегальній міграції в сучасних умовах: стан, проблеми та перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 28 жовт. 2016 р.). – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. – 356 с.

 

Вміщено матеріали однойменної міжнародної науково-практичної конференції, у якій взяли участь науковці й здобувачі ВНЗ України та зарубіжних країн, працівники правоохоронних органів.

 

У публікаціях її учасників розглянуто питання сучасного стану й шляхи запобігання проявам тероризму, сепаратизму, екстремізму та нелегальній міграціїв сучасних умовах в Україні та світі. Висвітлено особливості, кваліфікації, виявлення та розслідування подібних правопорушень.

 

Для науковців, здобувачів, юристів-практиків, представників органів публічної влади, усіх, хто займається проблемами протидії тероризму, сепаратизму, екстремізму та нелегальній міграції.


 

Оперативно-розшукова діяльність Національної поліції:
проблеми теорії та практики

Оперативно-розшукова діяльність Національної поліції: проблеми теорії та практики: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпро, 18 листоп. 2016 р.) : у 2-х ч. – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. – Ч. 1. – 212 с.

 

Збірник містить матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, в якій взяли участь науковці, викладачі та здобувачі вищих навчальних закладів та наукових установ України, а також фахівці-практики правоохоронних органів. Тематика публікацій охоплює актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності.

 

Матеріали конференції можуть бути використані в науково-дослідній роботі та освітньому процесі спеціалізованих ВНЗ, а також у законотворчості та правоохоронній діяльності.

 


 

ЕКОНОМІЧНА ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2017 р., м. Дніпро). – Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2017. – 233 с.

Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

 


 

Навчальні методичні матеріали та підручники (посібники) ДДУВС

 


Кількість переглядів сторінки: 6 338