Пріоритетні напрями наукових досліджень університету

➤ Пріоритетні напрями наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015-2019 років.


 

➤ Перелік загальнокафедральних тем наукових досліджень Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ на 2015-2019 роки.


 

➤ Пріоритетні напрями розвитку правової науки на 2011-2015 роки.


 

Перелік загальноуніверситетських тем наукових досліджень Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ на 2015-2017 роки:

20 лютого 2015 в Українському інституті науково-технічної та економічної інформації (м. Київ) був продовжений термін виконання наступних загальноуніверситетських тем наукових досліджень:

1. Актуальні проблеми забезпечення безпеки та правопорядку в Україні (0112U003548, керівник теми – д.ю.н., доц. Мінка Т.П.)

– термін проведення дослідження 05.12 – 12.17

2. Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування (0112U003550, керівник теми – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.)

– термін проведення дослідження 05.12 – 12.17

3. Теорія і практика застосування кримінально-правових і кримінально-процесуальних норм, кримінологічних, криміналістичних заходів протидії злочинності в Україні органами внутрішніх справ (0112U003551, керівник теми – д.ю.н., доц. Чаплинський К.О.)

– термін проведення дослідження 05.12 – 12.17

Також 20.02.2015 була здійснена державна реєстрація в Українському інституті науково-технічної та економічної інформації (м. Київ) нової загальноуніверситетської теми наукового дослідження:

Нормативно-правове забезпечення трудових правовідносин в умовах реформування правової системи та економіки (0115U000360, керівник теми – д.ю.н.. доц. Обушенко О.М.)

– термін проведення дослідження 03.15 – 12.17

 


Кількість переглядів сторінки: 618