Найчастіші запитання абітурієнтів

ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ
(БАКАЛАВР, ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ)

1. Які ЗНО потрібно здавати для вступу на факультети за державними замовленням?

Для конкурсного відбору осіб, які вступають до університету на навчання за державним замовленням на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти для отримання освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність», зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з: української мови та літератури (мінімальний бал – 100); історії України (мінімальний бал – 100); та творчого конкурсу (мінімальний бал – 100)

2. Яку мінімальну кількість балів повинен отримати випускник, аби мати можливість вступити до ДДУВС за державним замовленням?

Прохідний бал — це конкурсний бал останнього у рейтинговому списку вступника, якого рекомендовано до зарахування на бюджетне місце. Прохідний бал визначається Приймальною комісією лише після закінчення прийому документів, тому спрогнозувати його неможливо.

Але мінімальний бал, який потрібно набрати для конкурсного відбору на основі повної загальної середньої освіти складає 100 балів.

3. Які факультети навчають за державним замовленням?

4. Які документи потрібно зібрати при вступі на факультети за державним замовленням?

При вступі на факультети за державним замовленням необхідно оформлення особової справи кандидата на навчання.

1. Подання документів

Вступник особисто звертається до підрозділу кадрового забезпечення територіального органу поліції за місцем реєстрації (проживання) та надає документи, перелік яких визначений ст. 54 Закону України «Про Національну поліцію» та Порядком добору, направлення та зарахування кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ, поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України, затвердженого наказом МВС від 15.04.2016 № 315 (зі змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 квітня 2016 року за № 668/28798.


2. Медичне обстеження

Відповідність стану кандидатів вимогам до посади визначає військово-лікарська комісія (ВЛК) згідно наказу МВС України №85 від 06.02.2001. Огляд ВЛК включає фізичне та психологічне обстеження та передбачає огляд лікарями-спеціалістами, проведення аналізів, електрокардіограми (ЕКГ), флюорограми та тестів.


3. Перевірка рівня фізичної підготовленості

Рівень фізичної підготовленості кандидатів до вступу на службу в Національну поліцію України визначається в порядку, встановленому наказом МВС від 09.02.2016 № 90 (зі змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 лютого 2016 року за № 306/28436.

Рівень фізичної підготовленості має відповідати результату «задовільно» або вище за кожний з нормативів.


4. Оформлена особова справа направляється до навчального закладу.


5. По прибуттю у визначений термін до університету вступники повинні надати відбірковій комісії наступні документи:

– Паспорт громадянина України

– Оригінал документа про отримання повної загальної середньої освіти з додатком.

– Оригінал сертифікати ЗНО за відповідний рік.

– Військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці (для юнаків).

– Оригінали документів, що підтверджують право на пільги

5. Що включає в себе творчий конкурс?

Творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу для здобуття ступеня бакалавра, яка передбачає перевірку та оцінювання фізичних здібностей вступника (у тому числі здобутої раніше професійної підготовки), що може використовуватись за спеціальностями, які визначені Переліком спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня фізичних здібностей вступників, затвердженим наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2016 року за № 1351/27796.

6. Які нормативи перевірки рівня фізичної підготовленості кандидатів за державним замовленнем?

Нормативи перевірки рівня фізичної підготовленості кандидатів за державним замовленнем

7. Чи мають переваги при вступі слухачі підготовчих курсів ДДУВС?

З метою підготовки вступників до вступу на навчання до всіх факультетів функціонує Підготовче відділення ДДУВС. Старшокласники мають можливість підготуватися до написання тестів з дисциплін, що входять до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Також навчання на курсах адаптує до майбутнього навчання в Університеті, дозволяє слухачам переконатися в правильності прийнятного рішення щодо обраної спеціальності, програми дисциплін, які викладаються на підготовчих курсах, забезпечують оволодіння знаннями високого рівня ніж базові програми ЗОШ.

Підготовка здійснюється до ЗНО з таких предметів:

– Українська мова та література;

– Історія України

– Іноземна мова/математика/географія

Терміни навчання: 7 місяців – з -07.10.17, 6 місяців – з 04.11.17, 4 місяці – з 13.01.18, 2 місяці – з 10.02.18.

Дні занять: субота/неділя

8. Чим відрізняється факультет кримінальної поліції від факультету превентивної діяльності?

Факультет підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції за спеціальністю 081 «ПРАВО».Основні місця роботи випускників: оперуповноважений відділу карного розшуку, який працює над розкриттям, розслідуванням і попередженням карних злочинів — убивств, розбоїв, грабежів, крадіжок.

Факультет підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 262 «ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ». Основні місця роботи випускників: дільничні офіцери поліції, офіцери підрозділів превенції та ювенальної превенції (проведення індивідуально-профілактичної роботи з особами, схильними до скоєння правопорушень; забезпечення публічної безпеки та правопорядку; робота з населенням та громадськими формуваннями на адміністративній дільниці щодо забезпечення публічної безпеки та правопорядку; попередження злочинів та адміністративних правопорушень; участь у розкритті злочинів, учинених на території адміністративної дільниці).

9. З чого складається конкурсний бал вступника на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня освіти «Бакалавр»?

Відповідно до пункту 7 Правил прийому до ДДУВС конкурсний бал вступників на основі повної загальної середньої освіти обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, помножених на вагові коефіцієнти. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала та вноситься до Єдиної бази, де автоматично переводиться у 200-бальну шкалу.

Конкурсний бал розраховується за наступною формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А,
де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з третього предмету; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту переведений в шкалу від 100 до 200 балів.

Вага предметів сертифікату ЗНО становить:

1) Українська мова та література – 0,3;

2) Історія України – 0,35;

3) Творчий конкурс (Етап 1: біг 100 м; Етап 2: біг 1000 м; Етап 3: комплексна силова справа) – 0,25;

4) Математика – 0,25;

5) Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова; Російська мова) – 0,25;

6) Географія – 0,25.

Вага атестата про повну загальну середню освіту становить 0,1.

Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали.

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.

10. Як я дізнаюсь, коли мені приходити на творчий конкурс?

Дату творчого конкурсу можна дізнатись з графіку, який ви можете знайти на сайті та на стендах ДДУВС, а також спитати у працівників Приймальної комісії.

11. Чи потрібно подавати документи окремо на бюджет і на контракт?

Так, при вступі до ДДУВС необхідно подавати документи окремо на бюджет і на контракт.

Згідно Правил прийому ДДУВС добір кандидатів на навчання за державним замовленням здійснюється установами (закладами) Міністерства внутрішніх справ України, територіальними органами (підрозділами) Національної поліції України спільно з приймальною комісією університету.

Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі на навчання за кошти фізичних або юридичних осібна основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, крім осіб, які мають спеціальні права на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, або право на зарахування за квотами-1, квотами-2, або мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в документі, що посвідчує особу, та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання, включно подають заяви тільки в електронній формі.

Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.

Подання заяв на конкурсні пропозиції, для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, не обмежується.

12. Як я дізнаюсь, що зарахований до ДДУВС?

Приймальна комісія ДДУВС у визначені строки оприлюднює на сайті Приймальної комісії та на стендах університету списки зарахованих вступників.

13. Чи є обмеження по віку щодо вступу за державним замовленням на денну форму навчання за державним замовленням?

На денну форму навчання за державним замовленням приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту, віком від 17 років. Вік кандидатів обчислюється станом на 31 грудня 2017 року.


 

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ТА ННІ ЗНПК
( БАКАЛАВР, ДЕННА ТА ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ)

1. Які спеціальності є на юридичному факультеті?

Юридичний факультет здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність» та 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Фінансово-економічна безпека») здійснює юридичний факультет на денній формі навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб).

2. Які ЗНО необхідні для вступу на юридичний факультет?

Спеціальність Вступні випробування, мінімальний бал (ваговий коефіцієнт)
081 Право 1. Українська мова та література – 100 (0,3)


2. Історія України – 100 (0,35)


3. На вибір – іноземна мова – 100 (0,25)
– математика – 100 (0,25)
262 Правоохоронна діяльність 1. Українська мова та література – 100 (0,3)


2. Історія України – 100 (0,35)


3. Творчий конкурс – 100 (0,25)
073 Менеджмент 1. Українська мова та література – 100 (0,3)


2. Математика – 100 (0,35)


3. На вибір – географія – 100 (0,25)
– іноземна мова – 100 (0,25)

3. Чим відрізняється спеціальність «Право» від спеціальності «Правоохоронна діяльність» на юридичному факультеті?

Фахівці за спеціальністю 081 «Право» мають можливість працювати у:

– юридичних службах підприємств, установ, організацій;

– приватних юридичних практиках (зокрема, нотаріат, адвокатура);

– судових та правоохоронних органах, правозахисних організаціях;

– державна служба та служба в органах місцевого самоврядування.

 

Основними напрямами роботи фахівців за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» (спеціалізації «Приватна детективна діяльність», «Безпека підприємництва») є:

– забезпечення фізичної, фінансово-економічної, інформаційної та організаційної безпеки фізичних та юридичних осіб;

– забезпечення внутрішньої безпеки юридичних осіб;

– детективної діяльності;

– протидії рейдерству, економічному та промисловому шпіонажу та іншим видам недружньої діяльності стосовно підприємств.

4. Які строки прийому заяв і документів для вступу на основі сертифікатів до вищих навчальних закладів?

5. Якою є вартість навчання ?

6. Чи приймають для вступу сертифікати ЗНО, видані у попередніх роках?

У 2017 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років.

7. Якщо третій предмет можливо було здавати на вибір (один із двох), а вступник здав обидва, яким чином приймальна комісія вибере один з них?

Третій конкурсний предмет визначається абітурієнтом, крім випадків, якщо такий предмет визначено рішенням приймальної комісії.

8. Чи надаються університетом місця у гуртожитках?

Місця в гуртожитку надаються в першу чергу особам, які проживають за межами Дніпропетровської області. Умови проживання: кімнати для 2-3 осіб із санітарним блоком, забезпечені меблями. На кожному поверсі є кухня з приміщенням для харчування. Зазначені умови проживання відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

Поселення в гуртожиток студентів відбувається відповідно до Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках ДДУВС (додаток 1 до наказу ДДУВС від 11 грудня 2014 № 466) при наявності вільних місць

9. Які особливості вступу на основі ОКР «молодший спеціаліст» за юридичною та неюридичною освітою?

Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (юридична освіта) вступають до університету для отримання освітнього ступеня бакалавра за напрямами підготовки 6.030401 «Правознавство», 6.030402 «Правоохоронна діяльність», зараховуються бали фахового вступного випробування (мінімальний бал – 124).

Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, вступають до університету для отримання освітнього ступеня бакалавра за напрямом підготовки 081 «Право», зараховуються бали фахового вступного випробування (мінімальний бал – 124) та додаткового вступного випробування (мінімальний бал – 124).

10. Чи є на базі університету військова кафедра?

Військової кафедри, як структурного підрозділу, у ДДУВС немає. Але наші студенти мають можливість навчатись на військовій кафедрі ДНУЗЕ.

11. Де можна ознайомитися з програмами підготовки до вступних випробувань на основі ОКР «молодший спеціаліст»?

З програмами вступних випробувань на основі ОКР «молодший спеціаліст» можно ознайомитись на сайті університету.

12. Яким є мінімальний прохідний бал на контракт?

Мінімальний прохідний бал на контракт становить 100 балів.

13. Який ліцензійний обсяг та термін навчання на спеціальності юридичного факультету?

Спеціальність Ліцензія Термін навчання Вартість грн. за рік
081 Право бакалавр 350 4 роки 14500
262 Правоохоронна діяльність бакалавр 180 3 роки 10600
073 Менеджмент бакалавр 100 4 роки 12800
6.030401 Правознавство молодший спеціаліст за юридичною освітою 78 2 роки 14500
081 Право молодший спеціаліст за неюридичною освітою 64 3 роки 14500
262 Правоохоронна діяльність молодший спеціаліст за неюридичною освітою 47 2 роки 10600
081 Право Магістр 100 1 рік та 6 місяців 23000
262 Правоохоронна діяльність Магістр 150 2 роки 16500

14. Які потрібно подавати документи?

1. Документ, що посвідчує особу та громадянство (оригінал та копія).

2. Ідентифікаційний код платника податків (оригінал та копія).

3. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень і додаток до нього (оригінал та копія)

4. Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти)

5. Чотири кольорові фотокартки розміром 3х4.

6. Документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних випробувань, зарахування за співбесідою та за спеціальними умовами вступу.

7. Військовий квиток чи приписне посвідчення (для військовозобов’язаних), (оригінал та копія) для вступників за денною формою навчання.

15. Чи потрібно подавати при вступі медичну довідку?

Для вступу на денну форму навчання за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» вступник обов’язково подає медичну довідку форми 086-о. Вступники, які не подали зазначену медичну довідку до участі в творчому конкурсі не допускаються.

На всі інші спеціальності юридичного факультету медична довідка не обов’язкова.

16. Як подати електронну заяву?

Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватися на веб-сайті ez.osvitavsim.org.ua.

Під час реєстрації вступник зазначає наступні дані:

– адресу електронної пошти, до якої має доступ;

– серію та номер документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ;

– номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

– серію та номер документа, що посвідчує особу, коли й ким він виданий.


 

МАГІСТР
(ДЕННА ТА ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ (КОНТРАКТ))

1. Чи можна вступити для здобуття ОС магістр по спеціальності «Право» за іншою спеціальністю?

Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство»), спеціаліста (за спеціальністю 7.03040101 «Правознавство») вступають до університету на денну та заочну форми навчання для отримання освітнього ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право», зараховуються бали єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання за умови успішного проходження додаткового іспиту – комплексного екзамену зі спеціалізації (мінімальний бал – 190), із врахуванням середнього бала диплома бакалавра, спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю.

2. Де можна ознайомитися з программами підготовки до вступних випробувань на основі ОС «бакалавр» або ОКР «спеціаліст»?

З програмами вступних випробувань на основі на основі ОС «бакалавр» або ОКР «спеціаліст»» можна ознайомитись на сайті університету.

3. Який порядок проведення єдиного вступного випробування для вступу у магістратуру за спеціальністю «Право»?

Порядок вступу на навчання та проведення єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання затверджується МОН. що має такі складові:

– тест з права;

– тест загальної навчальної правничої компетентності;

– тест з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська мова).

4. Який термін та вартість навчання в магістратурі?

Спеціальність Термін навчання Вартість грн. за рік
Денна форма навчання
081 Право Магістр 1 рік та 6 місяців 23000
262 Правоохоронна діяльність Магістр 2 роки 16500
Заочна форма навчання
081 Право Магістр 1 рік та 8 місяців 23000
262 Правоохоронна діяльність Магістр 2 роки 16500

5. Коли будуть проходити фахові вступні випробування для вступу на навчання за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» на освітній ступінь «магістр»?

Строки проведення фахових вступних випробувань для вступу на навчання за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» на освітній ступінь «магістр» відбудуться з 5 по 15 серпня 2017 року.

6. Скільки ліцензійних місць має освітній ступінь «магістр» за денною та заочною формою навчання?

Спеціальність Ліцензія
Денна форма навчання
081 Право Магістр 100
262 Правоохоронна діяльність Магістр 150
Заочна форма навчання
081 Право Магістр 150
262 Правоохоронна діяльність Магістр 50

 

ПІЛЬГИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

1. Хто має право здавати вступні іспити на 1 курс і не здавати ЗНО?

Мають право на участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів або зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року:

1) особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

2) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

3) особи, у яких є захворювання, зазначені в Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880;

4) особи, звільнені з військової служби (також і демобілізовані) після 30 листопада 2016 року.

2. Яка категорії вступників має право на зарахування за співбесідою на основі повної загальної середньої освіти?

Спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти мають особи:

1) визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

2) яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди;

3) особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);

3. Яка категорія вступників має спеціальні права на здобуття освіти за державним замовленням?

1) особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

2) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

4. Період проведення співбесіди?

Строк проведення університетом співбесіди з 21 по 23 липняКількість переглядів сторінки: 12 614