7 кроків вступу до магістратури «ПРАВО»

1

 Подати документи до приймальної комісії ДДУВС.
  

2

 За допомогою працівників приймальної комісії ДДУВС зареєструватися для проходження єдиного фахового вступного випробування.
  

3

 Отримати ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ ЛИСТОК та PIN-КОД в приймальній комісії ДДУВС.
  

4

 Прибути для складання єдиного фахового вступного випробування до пункту тестування. УСПІШНО СКЛАСТИ ЄДИНЕ ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ.
  

5

 Переглянути результати єдиного фахового вступного випробування на інформаційній сторінці вступника «КАБІНЕТ ВСТУПНИКА».
  

6

 Ознайомитись з рейтинговим списком вступників в примальній комісії ДДУВС та на сайті ДДУВС.
  

7

 Надати оригінали документів про освіту до приймальної комісії ДДУВС для зарахування на навчання.
 
 

УВАГА!!!

1. Вступник для допуску до пункту тестування має пред’явити екзаменаційний листок та документ, що посвідчує особу (серія (за наявності) та номер якого вказані в екзаменаційному листку). Допуск вступників до пункту тестування розпочинається за 45 хв та припиняється за 10 хв. до початку єдиного фахового вступного випробування.

2. Вступники, які бажають брати участь у конкурсному відборі на навчання на основі ступеня вищої освіти, здобутого за іншою спеціальністю, проходять додаткове вступне випробування (додатковий комплексний екзамен зі спеціалізації) у ДДУВС. Лише за умови успішного проходження додаткового вступного випробування вступники вищезазначеної категорії реєструються для проходження єдиного фахового вступного випробування.

 

Що таке єдине фахове вступне випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО

Єдине фахове вступне випробування для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» передбачає виконання екзаменаційної роботи (тесту), що містить три блоки тестових завдань:

перший блок – тест загальних навчальних правничих компетентностей, що включає тестування таких компетентностей: аналітичне мислення; критичне мислення; логічне мислення;

другий блок – тест з шести базових юридичних (правничих) дисциплін, що включає конституційне право, адміністративне право, цивільне право, цивільне процесуальне право, кримінальне право, кримінальне процесуальне прав;

третій блок – тест з іноземної мови (англійська мова, або німецька мова, або французька мова). Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови, дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови, дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання блоку Іноземна мова.

Перелік документів

1. Паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

2. Оригінал диплому про попередню освіту та додаток до нього.

3. Оригінал сертифікату тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікату Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови, дійсного сертифікату TestDaF (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови, дійсного сертифікату тесту DELF або DALF (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня) (ЗА НАВНІСТЮ).

4. Документи, що підтверджують наявність пільг для складання єдиного фахового вступного випробування у ДДУВС (наявність).

Наявність захворювань зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження ЗНО затвердженого наказом МОН від 29.08.2016 №1027

Необхідність створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, за формою первинної облікової документації № 086-3/о, затвердженою наказом МОН від 29.08.2016 №1027

Документи, що підтверджують звільнення з військової служби (у тому числі демобілізація) після 30 червня 2017 р.

Тести ЗНО онлайн в магістратуру з права – пробне ЗНО

Положення про проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 “Право” в 2017 році

7 кроків вступу до магістратури «ПРАВО»


Кількість переглядів сторінки: 6 056