Кафедрою теорії та історії держави і права оголошено конкурс наукових робіт, присвячений видатному правознавцю Б.О. Кістяківському

Оголошення університету

У 2016 році кафедрою теорії та історії держави і права започатковано проведення конкурсу наукових робіт «Теоретико-історична юридична наука: стан і перспективи розвитку», присвяченого видатному правознавцю Б.О. Кістяківському.

 

Тематичні напрями конкурсу:

1. Права людини.

2. Теорія права.

3. Теорія держави.

 

Для участі у конкурсі необхідно до 16 листопада (включно) направити на електронну адресу: k_tidp@dduvs.in.au

1) заявку (зразок додається)

2) роботу у формі есе з одного тематичного напряму (робота повинна бути виконана за допомогою текстового редактора Word. Обсяг роботи – 5-7 сторінок, формат аркуша А4 (210х297 мм), шрифт: Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Поля: 20 мм. Щільність друкованого тексту повинна бути однаковою. Текст роботи не повинен містити запозичень і посилань на використані джерела) (зразок додається);

3) рецензію керівника на роботу (з відзначенням ступеня самостійності та оригінальності ідей автора роботи).

 

До переможців конкурсу можуть бути застосовані такі види заохочень: нагородження дипломами (грамотами); цінний подарунок; подяка тощо. Найкращі роботи за рішенням конкурсної комісії рекомендуються до публікації у збірнику тез за результатами кафедрального круглого столу, присвяченого Дню прав людини.

Нагородження переможців відбудеться у межах заходів, присвячених Всеукраїнському тижню права (5-9 грудня 2016 року).

 

Організаційний комітет конкурсу:

Боняк Валентина Олексіївна – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, доцент: 097-297-62-56; 050-593-10-14

Кучук Андрій Миколайович – професор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент: 097-260-68-10;

Орлова Олена Олександрівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент: 097-400-82-84

 

 


Кількість переглядів сторінки: 758